Вид на дрво
Африкански орев
Димензии (ШxДxВ)
57x37x5 cm

12000 Ден
Вид на дрво
Даб и бука
Димензии (ШxДxВ)
53x21x5 cm

4000 Ден
Вид на дрво
Костен
Димензии (ШxДxВ)
77x36x2,5 cm

5000 Ден
Вид на дрво
Дудинка
Димензии (ШxДxВ)
70x30x3,5 cm

4500 Ден
Вид на дрво
Орев
Димензии (ШxДxВ)
77,5x36,5x1,8 cm

5500 Ден
Вид на дрво
Махагони сапеле
Димензии (ШxДxВ)
55x26x2,5 cm

5000 Ден
Вид на дрво
Дива круша
Димензии (ШxДxВ)
96x34x2,5 cm

8500 Ден
Вид на дрво
Бука
Димензии (ШxДxВ)
69x26x2,8 cm

7500 Ден
Вид на дрво
Багрем
Димензии (ШxДxВ)
52x25x2,3 cm

3500 Ден
Вид на дрво
Махагони сапеле
Димензии (ШxДxВ)
50x24x2,5 cm

3500 Ден